Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Forskar- och publiceringsstöd

För dig som är forskare erbjuder biblioteket vägledning i att söka vetenskaplig information, rådgivning vid OA-publicering, stöd vid registrering av publikationer i publikationsdatabasen DiVA samt workshops i vetenskaplig kommunikation.

Om du behöver få mer kunskap om våra specialiserade vetenskapliga databaser, informationsresurser för ditt forskningsprojekt eller behöver få en översikt av forskningsfältet inför projektansökningar kan du boka in ett möte med en bibliotekarie.

Behöver du råd eller praktisk hjälp med e-publicering? Besök våra sidor open access publicering och parallellpublicering för mer information och kontaktuppgifter.

Vi medverkar gärna på ämneskollegium, högre seminarium, workshops för doktorander med olika teman inom området vetenskaplig kommunikation: strategisk publicering, sociala medier för forskare, open access, parallellpublicering, bibliometri och altmetri.

 

Kontakt

Har du några frågor om vad biblioteket kan hjälpa till med kan du kontakta:

Jan Hjalmarsson (enhetschef)

Tel: 08-608 44 36

E-post: jan.hjalmarsson@sh.se