Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Forskare

Elinor Andren
Docent
Lektor
Thomas Andrén
Docent
Lektor
Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism
Mats Bergman
Professor
Prefekt
Professor
Nationalekonomi
Tomas Bollner
Lektor
Patrik Dinnétz
Lektor
Programsamordnare för miljö- och utveckling
Karin Ebert
Docent
Lektor
Alla Ericson
Lektor
Michael Gilek
Docent
Professor
MIljövetenskap
Mats Grahn
Docent
Proprefekt
Professor
Monica Hammer
Docent
Lektor
Björn Hassler
Docent
Prodekan
Professor
Johanna Johansson
Fil dr
Lektor
Anna Maria Jönsson
Docent
Lektor
Natalia Karlsson
Docent
Lektor
Ämnessamordnare matematik med inriktning mot didaktik
Kari Lehtilä
Docent
Professor
Clas Lindberg
Lektor
Mikael Lönn
Docent
Lektor
Håkan Olsén
Docent
Professor
Inger Porsch-Hällström
Docent
Professor
Paulina Rytkönen
Lektor
Lektor/Docent
Fred Saunders
Docent
Forskarassistent
Sara Sjöling
Docent
Lektor

Doktorander

Mohanad Abdelgadir
Doktorand
BEEGS
Thérese Janzén
Doktorand
BEEGS
Ola Luthman
Doktorand
BEEGS
Lena Norbäck Ivarsson
Doktorand
BEEGS
Nikolina Oreskovic
Doktorand
BEEGS
Juliana Porsani
Doktorand
Mathilde Rehnlund
Doktorand
BEEGS
Elise Remling
Doktorand
BEEGS
Christian Sommer
Doktorand
BEEGS
Igne Stalmokaite
Doktorand
BEEGS
Ralph Tafon
Doktorand
Olena Vinogradova
Doktorand
BEEGS
Falkje van Wirdum
Doktorand
Erika Öhlund
Doktorand
BEEGS