Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

ForskarFredag 2012

ForskarFredagFredagen den 28 september klockan 10-14 är det dags för ForskarFredag i Flemingsberg!

KTH, KI och Södertörns högskola bjuder tillsammans in till en fartfylld dag, då vi visar upp en del av all vår spännande forskning för gymnasie- och högstadieklasser och allmänhet.

Våra forskare håller en mängd 30-minuters föreläsningar och visar upp sin forskning vid spännande prova-på-aktiviteter om allt ifrån datorspelsforskning till intelligenta proteser. Eller vill du kanske titta på ditt hjärta med ultraljud?

Alla föreläsningar och aktiviteter är samlade i Södertörns högskolas aulafoajé och angränsande föreläsningssalar.

Förhandsbokning till föreläsningarna görs via mejl till: jeanette.soderberg.norland@ki.se

Föreläsningar

Hur kan designen av miljön på ett äldreboende påverka boende med demenssjukdom?
Lena Rosenberg berättar om sin väg till forskningens värld och om sin forskning där hon har observerat och intervjuat personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal i vardagen på ett äldreboende.
Klockan 10.00-10.30. Föreläsare Lena Rosenberg, leg. arbetsterapeut och med. dr, KI

Läkemedel och miljö
Läkemedel av olika slag spolas ner i våra avlopp och kommer ut i naturen via reningsverk. Vad innebär det för djuren som lever i vattendrag och sjöar när de kommer i kontakt med läkemedlen?
Klockan 10.15-10.45. Föreläsare Håkan Olsén, professor i zoologi, Södertörns högskola

Storytelling – berättelsens makt
Berättelser har varit ett populärt kommunikationsverktyg i det svenska näringslivet under 2000-talet. Nu har även andra fått upp ögonen för berättelsens makt – inte minst kommuner och statliga myndigheter använder berättelser strategiskt. Varför kan berättelser vara en effektiv kommunikationsform? Och för vem?
Klockan 10.45-11.15. Föreläsare Hanna Sofia Rehnberg, doktorand i svenska, Södertörns högskola

Utveckling av smarta skydd vid trafikolyckor
Föreläsningen ger en beskrivning och bakgrund till hur bättre skyddssystem kan utvecklas. Utvecklingen som bedrivs på KTH använder både teknisk och klinisk kunskap för att beräkna hur människan skadas och hur man skall och kan skyddas.
Klockan 11.00-11.30. Föreläsare Peter Halldin, forskare, KTH och MIPS

Aktiva implantat och intelligenta proteser Vad händer om en kroppsdel slutar att fungera?
Föreläsningen kommer att handla om medicintekniska implantat och proteser. Implantat - ett artificiellt objekt tillverkat för att ersätta eller förstärka ett biologiskt objekt. Protes - konstgjort substitut för en förlorad eller skadad del av kroppen.
Klockan 11.30-12.00. Föreläsare Mats Nilsson, lärare och forskare, KTH

Maten och miljön
Hur kan vi få jordens resurser att räcka till? Vilka är våra största utmaningar?
Föreläsningen behandlar aktuella dilemman i livsmedelsproduktionen.
Klockan 12.15-12.45. Föreläsare Paulina Rytkönen, fil dr, Södertörns högskola

Bibeln i modern kultur
En föreläsning om hur den hebreiska och kristna bibeln används i modern kultur som film, litteratur och politik. Bibeln kan bli en auktoritet att hämta stöd ifrån eller ett avskräckande exempel att ta avstånd ifrån.
Klockan 13.00-13.30. Föreläsare Lina Sjöberg, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Prova-på-aktiviteter

Aulafoajén på Södertörns högskola fylls med spännande forskning, som du även ges möjlighet att prova på! Allt från att ta bilder på ditt eget hjärta med ultraljud, prova på spelforskning och titta på sediment och vad de berättar till att testa din handstyrka. Och mycket mer!

 • Hur fungerar ultraljud? Ta bilder på ditt eget hjärta!
  Anna Bjällmark, KTH
 • Har träd ett ansikte? Bildanalys för att studera morfologiska skillnader och statistisk analys med ordinationstekniker. Mikael Lönn, Södertörns högskola
 • Hur farliga är hormoner för fiskar?
  Inger Porsch-Hällström, Södertörns högskola
 • Prova på spelforskning!
  Johan Reynols, Södertörns högskola
 • Tandläkare som forskare
  Karolinska Institutet
 • Grip-it = testa handstyrka
  Karolinska Institutet
 • Aktiva implantat och intelligenta proteser
  Mats Nilsson, KTH
 • Populationstillväxtsimuleringar
  Kari Lehtilä, Södertörns högskola
 • och mycket mer!

Anmälan

Först till kvarn gäller för föreläsningarna! Anmälan via e-post, där du anger önskad föreläsning, skola, årskurs, antal besökare samt namn och telefonnummer till medföljande lärare, till jeanette.soderberg.norland@ki.se.
Ingen anmälan till prova-på-aktiviteterna.

Vad är ForskarFredag?

Den fjärde fredagen i september är utlysts som Researchers' Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är allmänheten, inte minst barn och unga. Mer om ForskarFredag

I september 2011 arrangerades ForskarFredag i Flemingsberg för första gången. Flera hundra ungdomar tog tillsammans med sina skolklasser del av föreläsningar om allt från utvecklingen av smarta skydd vid trafikolyckor till om vettet sitter i bettet. Många deltog också i virusjakten på fästingar. Det var även full fart vid prova-på-aktiviteterna, som att testa sin handstyrka, göra beteendetest på zebrafiskar, testa dataspelskonsoler eller se hur ny teknik förbättrar bildkvalitén på röntgen. Och mycket mer...