Forskning / Forskarutbildningsområden

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Grafiskt element för forskningsområdet politik, ekonomi och samhällets organiseringSödertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Politik, ekonomi och samhällets organisering. Här studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag.

Forskarutbildning

Området Politik, ekonomi och samhällets organisering erbjuder forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Dokument

Antagningsordning för forskarstudier inom området pdf

Föreskrifter för forskarutbildning vid Södertörns högskola

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Sociologi 

Statsvetenskap

Kurser

För information om aktuella forskarkurser vänligen besök vår engelska sida.