Forskning / Forskarutbildningsområden

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Grafiskt element för forskningsområdet politik, ekonomi och samhällets organiseringSödertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Politik, ekonomi och samhällets organisering. Här studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag.

Forskarutbildning

Området Politik, ekonomi och samhällets organisering erbjuder forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Dokument

Föreskrifter för forskarutbildning vid Södertörns högskola

Allmän studieplan - forskarutbildning i företagsekonomi

Allmän studieplan - forskarutbildning i nationalekonomi

Allmän studieplan - forskarutbildning i sociologi

Allmän studieplan - forskarutbildning i statsvetenskap

Kurser

För information om aktuella forskarkurser vänligen besök vår engelska sida.