Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Forskarutbildning

För närvarande är 14 doktorander antagna till forskarutbildning inom Miljövetenskapliga studier vid Södertörns högskola. Unikt för forskningsmiljön är den integrerade miljön som finns för de olika forskningsinriktningarna. Kurser och högre seminarieserier bidrar till att skapa ett utrymme för fördjupande forskningsdiskussioner.