Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Forskarutbildning

Södertörns högskola har ett hundratal verksamma doktorander inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap. De flesta bedriver sin forskarutbildning inom något av de fem områden som högskolan har examenstillstånd för. Samarbete kring forskarutbildning bedrivs också med andra svenska lärosäten och Södertörns högskola ingår som samarbetspartner i flera nationella forskarskolor. Områdena, som vart och ett även utgör starka forskningsmiljöer, är:

Bild på ormbunke på campus.

Vid Södertörns högskola finns sedan 2001 även en internationell och mångvetenskaplig forskarskola:

Här samlas doktorander som bedriver forskning med Östersjö- och Östeuropainriktning.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp) och leder till en doktorsexamen. Utbildningen kan även avslutas efter halva tiden och leder då till en licentiatexamen. Läs om behörighetskrav under fliken Behörighet och antagning.

Forskarutbildningen består dels av kurser, dels ett självständigt forskningsprojekt som utmynnar i en vetenskaplig avhandling. Högskoleverket driver webplatsen www.doktorandhandboken.nu. På den kan du läsa mer om forskarutbildningen och om doktoranders rättigheter, skydligheter och villkor.

Mer information om Södertörns högskolas forskarutbildning finns under fliken Forskarutbildningsområden samt på BEEGS webbsida.