Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Kurser på forskarnivå

Ett flertal kurser på forskarnivå ges på Södertörns högskola. I mån av plats välkomnar vi doktorander från andra ämnen och lärosäten att delta i dessa. Flertalet av kurserna ges på engelska. För mer information om kurserna hänvisas till respektive forskarutbildningsområdes samt forskarskolan BEEGS hemsida.

När du söker kurser på forskarnivå klicka på länkarna nedan. Du kommer då till respektive forskarutbildningsområde.