Om Södertörns högskola / Ämnen

Journalistik

Grafiskt element för ämnet journalistikVälkommen till en av Sveriges populäraste journalistutbildningar – vi utbildar framtidens digitala journalister.

Om du brinner för samhällsfrågor, vill avslöja missförhållanden och informera och engagera människor är Södertörns journalistutbildning något för dig. På Södertörns högskola ger vi dig en journalistutbildning genom en kombination av praktik och teori. Du lär dig avancerad research och att förmedla den i text, bild, ljud och video. Du kommer också att behärska den senaste medietekniken i digitala kanaler.

Journalister utbildade på Södertörns högskola fördjupar sig inom datajournalistik och nya digitala format. Hos oss får du teoretiska kunskaper och inblick i den senaste forskningen, kombinerat med praktiska kunskaper i de tekniska verktyg som branschen använder.

Du lär dig grunderna i journalistisk källkritik, såsom research och etik. Det genomsyrar sedan de moment där du genomför kortare och längre journalistiska projekt mot olika plattformar och målgrupper. Utbildningen innehåller även två längre praktikperioder, där du får erfarenhet av yrkeslivet och avslutas med ett större självständigt arbete. Du väljer bland nio olika program och kan därför rikta in dig på det du är intresserad av. Södertörns högskola har nära branschkontakter och jobbar ständigt för att ligga i framkant, i linje med den snabba medieutvecklingen. Vi utbildar morgondagens journalister.

Forskningsprofil

Journalistikämnet vid Södertörns högskola har sedan starten strävat efter en nära anknytning till journalistbranschen. Detta betyder att de forskande lärare som är verksamma i ämnet oftast har egen bakgrund inom journalistyrket och ett intresse för forskning om yrkesutövning, redaktionella processer och resultatet – den publicerade journalistiken.

Lärare med vetenskaplig kompetens utöver sin journalistiska erfarenhet bidrar till forskningsanknytningen både i sin undervisning och genom egen forskning. Kollegiet i ämnet erbjuder därmed ett synnerligen brett kontaktnät såväl inom forskning som inom den redaktionella världen.

Bild med bokryggar.Journalistyrket och yrkesutövningen i samtida medier utgör en betydande grund i ämnets forskningsprofil. Ett intresse för nyare publiceringsformer och dess konsekvenser är synligt både i den journalistutbildning som erbjuds studenterna (framförallt i programmet Journalistik och multimedia) och i forskningen.

Genom att utveckla de områden där vi redan är starka tydliggör vi en forskningsprofil som skiljer journalistikämnet på Södertörns högskola från andra universitet och högskolor.