Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Forskning

I statsvetenskap och IR bedriver vi forskning inom en rad olika områden: politiska partier, politiska institutioner, demokrati och demokratisering, civilsamhällets organisationer, expertmakt, politiskledarskap, ledarskap, migration, policyprocesser, säkerhetspolitik och utrikespolitik, transnationellt partisamarbete, europeisk integration, regionalt samarbete samt globalisering.

Geografiskt är de flesta av våra projekt inriktade mot Öst- och Centraleuropa, Sverige och övriga Norden, samt EU-systemet.

Statsvetenskaplig forskning bedrivs även vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).