Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Forskning

Vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik pågår forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik och turismvetenskap. 

Ämnena skiljer sig åt innehållsmässigt, men förenas genom sin tvärvetenskapliga inriktning, sin höga grad av samverkan och sitt fokus på hållbar utveckling.

Inom den miljövetenskapliga forskningen studeras såväl biologiska processer som styrformer inom offentlig sektor, inklusive ett antal projekt med specifik inriktning mot Östersjöområdet och Östeuropa. Forskningen har tre teman: miljöförändring och ekologiska processer, miljö och utveckling och environmental governance.

Den medietekniska forskningen är organiserad i fyra inriktningar – speldesign, interaktionsdesign, medier, teknik och samhälle samt informationssystem. Tillsammans täcker de olika riktningarna ett brett forskningsfält som bland annat omfattar kroppslig och fysisk interaktion, ljud, designprocesser, spel som artefakter, e-demokrati, omvärldsanalys och big data.

Den turismvetenskapliga forskningens huvudtema är storstadsturism, något som främjas av att högskolans turismämne är det enda bland svenska lärosäten som ligger i en storstadsmiljö. Forskningen är inriktad mot destinationsutveckling, kulturarvsattraktioner, event och möten, högskolors samverkande nätverk, hållbarhet och hospitality management.

Läs mer om forskningen på ämnenas egna sidor.