Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forum för romska studier

Romska studier (Romani Studies) är ett växande mångvetenskapligt fält som behandlar romers, resandes och andra relaterade gruppers erfarenheter, språk och kultur samt antiziganism. Utbildning och forskning i romska studier bedrivs på Södertörn i huvudsak på centret CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) och på Institutionen för kultur och lärande (IKL), men forskare inom fältet återfinns även på andra av högskolans institutioner.

Forum för romska studier syftar till att samla och presentera aktuell information om denna verksamhet samt länka till enskilda forskare och lärare och samarbeten med andra högskolor i Sverige och internationellt. Södertörns högskola arrangerar också öppna föreläsningar i romska studier och samverkar med relevanta organisationer. Dessa presenteras på underliggande sidor. Seminarier, konferenser, öppna föreläsningar och andra föreläsningar länkas till kalendariet. Forum för romska studier koordineras av docent Jan Selling (IKL). I arbetsgruppen ingår även Christina Rodell Olgaç, Angelina Dimiter-Taikon och Kimmo Granqvist.

Om du har frågor eller vill veta mera, skicka e-post till ffrs@sh.se