Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Frågor och svar om salsskrivning

Inför salsskrivningen

Anonyma salsskrivningar, vad innebär det?

Det innebär att du är anonym under rättningen av din tenta. Varje gång du anmäler dig till en salsskrivning får du en personlig kod. Koden är unik för just den salsskrivningen. Du skriver koden och dagens datum istället för namn och personnummer på allt material som du lämnar in vid salsskrivningen.

Behöver jag anmäla mig till salsskrivningen?

Du måste anmäla dig till salsskrivningen för att få genomföra den. Efteranmälan sker i mån av plats. Om du inte har anmält dig får du inte delta.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig via Ladok på Webb (LPW) i studiewebben via länken Anmälan till salsskrivning. Där ser du terminens kommande salsskrivningar för de kurser du är registrerad på. Du har två veckor på dig att anmäla dig till salsskrivningar för de kurser som du är registrerad på. Anmälningsperioden startar alltid tre veckor före och slutar en vecka före salsskrivningen. Har sista anmälningsdag passerat kan du kontakta Tentamenssamordningen och fråga om det finns lediga platser kvar i skrivsalen. Observera att du inte kan anmäla dig samma dag som salsskrivningen äger rum. Är skrivsalen fullbokad finns det ingen möjlighet att få delta i salsskrivningen. Det går inte att komma som oanmäld student direkt till skrivsalen.  

Tänk på att avanmäla dig om du inte kan delta i salsskrivningen. Det gör du också via Ladok på Webb (LPW)  i studiewebben (högskolans lärplattform från höstterminen 2016).

Om du har problem med att anmäla dig till salsskrivningen ska du snarast kontakta Tentamenssamordningen antingen via e-post tentamen@sh.se eller genom att ringa något av följande telefonnummer 08-608 4297, 08-608 4865 eller 08-608 4019.

Hur vet jag att jag är anmäld till salsskrivningen?

När du anmäler dig ser du direkt att din anmälan har registrerats och att du har fått en anonym kod. Du får även ett e-postmeddelande till ditt studentkonto med en bekräftelse på att du är anmäld och din anonyma kod.

I vilken lokal ska jag skriva min tenta?

Tre dagar före salsskrivningen får du ett e-postmeddelande till ditt studentkonto om i vilken lokal du ska skriva din tenta. Från den dagen finns också information om lokal på studentintranätet via länken Anmälan till salsskrivning. Vägbeskrivningar till de lokaler som används hittar du under länken Tentamenslokaler och vägbeskrivning. De flesta salsskrivningar äger rum i UB717 och UB701 som ligger på plan 7 i biblioteket. Vid tider då biblioteket ännu inte öppnat går du in via ingången på plan 4 på bibliotekets baksida.

Finns det regler för salsskrivningar? 

Ja, reglerna är till för att alla studenter ska bli lika och rättvist behandlade. Det är viktigt att du känner till de regler som gäller vid en salsskrivning på Södertörns högskola. Följer du inte reglerna kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Regler för salsskrivning samt information om disciplinnämnden finner du här på hemsidan.

Vad ska jag tänka på innan jag går till salsskrivningen?

Kom i god tid till salsskrivningen. Skrivvärdarna stänger skrivsalen när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in. Du måste ha ditt SH-kort eller giltig ID-handling* med dig till skrivsalen för att få genomföra salsskrivningen. Om du inte har med dig SH-kortet eller giltig ID-handling får du inte delta. Du bör undvika att ta med värdeföremål till skrivsalen. Om du inför en salsskrivning har frågor om vilka hjälpmedel som är tillåtna kontaktar du din utbilBild studentarbete.dningsexpedition. 

Innan salsskrivningen startar

Vad gör jag när jag kommer till skrivsalen?

Utanför skrivsalen finns information om vilka tentor som ges i skrivsalen och mellan vilka klockslag de går. Kontrollera att du befinner dig vid rätt skrivsal. På informationsanslaget ser du också vilken färg respektive tenta har tilldelats. Vid varje skrivsal finns det en incheckningsstation som du måste passera innan du får gå in i skrivsalen.

Hur går incheckningen till?

Cirka 30 minuter före starttid börjar incheckningen till skrivsalen. Ta gärna fram ditt SH-kort innan det är din tur att checka in. SH-kortet ska du också ta med dig till din skrivplats. Har du inte ditt SH-kort med dig går det bra med giltig ID-handling. Var beredd att uppge din anonyma kod för skrivvärden. Om du inte kan din anonyma kod i förväg får du den av skrivvärden vid incheckningen.

Vid incheckningen kontrollerar skrivvärden din identitet och att du är anmäld till salsskrivningen. Om du inte har anmält dig får du inte delta. Dörrarna till skrivsalen stängs när salsskrivningen börjar. Därefter släpps inga studenter in.

Var ska jag sitta i skrivsalen?

De tentor som går i skrivsalen har tilldelats olika färger. Sätt dig vid en skrivplats där det ligger ett informationsblad med samma färg som din tenta. Läs informationsbladet noga - där står det som du måste känna till i skrivsalen och vad som är tillåtet att ha vid skrivplatsen.

Var i skrivsalen ska jag placera ytterkläder och personliga tillhörigheter?

Skrivvärdarna talar om var du ska placera väskor och ytterkläder. Väskor, ytterkläder och personliga tillhörigheter får inte förvaras på, under eller vid skrivplatsen utan ska placeras enligt skrivvärds instruktion. Till personliga tillhörigheter räknas till exempel studiematerial, anteckningspapper, mobiltelefon och annan elektronisk utrustning, pennskrin, glasögonfodral och plånbok. Du får inte lägga någonting på golvet vid din skrivplats.

En lista över vad som är tillåtet att ha vid skrivplatsen finner du i Regler för salsskrivning. I skrivsalarna UB717 och UB701 finns värdefack för mobiltelefoner och andra värdeföremål.

Vad gäller för mobiltelefoner?

Mobiltelefon och alarm ska vara helt avstängda under skrivtiden. Kom ihåg att stänga av din mobiltelefon och alarm innan salsskrivningen startar. Du får inte ha mobiltelefon, annan elektronisk utrustning eller personliga tillhörigheter på dig eller med vid skrivplatsen. Du får inte heller ta med dig mobiltelefonen eller annan elektronisk utrustning in på toaletten.

Bild miniräknare.

Under salsskrivningen

Vad gäller under salsskrivningen?

Vid starten av salsskrivningen informerar ansvarig skrivvärd muntligen om reglerna i skrivsalen och vad som gäller för respektive tenta. Tänk på att lyssna noga på skrivvärden. Följer du inte reglerna kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Läs mer om disciplinnämnden längre ner på sidan.

Skrivvärdarna delar ut tentan, men du får inte öppna den förrän skrivvärden ger klartecken. Läs instruktionerna för tentan noggrant. Glöm inte att du måste skriva din anonyma kod och dagens datum på samtliga blad du vill lämna in för rättning.

Under pågående salsskrivning får du inte prata eller på annat sätt kommunicera med andra än skrivvärdarna samt lärare som eventuellt befinner sig i skrivsalen. Räck upp handen om du undrar över något, behöver mer skrivpapper eller vill veta din anonyma kod igen. Du får inte lämna skrivsalen förrän 15 minuter av skrivtiden har gått. Skrivvärden säger till när det återstår tio minuter av skrivtiden. När skrivtiden är över måste du sluta skriva.

Toalettbesök?

Toalettbesök är tillåtna under hela skrivtiden. Du får inte ta med dig tentan eller otillåtet hjälpmedel in på toaletten, exempelvis mobiltelefon eller anteckningspapper. Om du är osäker på vad du får ta med dig in på toaletten kontaktar du skrivvärd före toalettbesöket. Du ska notera klockslagen för ditt toalettbesök på en toalettlista märkt med tentans namn.

Vad gör jag när jag skrivit klart min tenta?

Du måste alltid lämna tentan till skrivvärd vid en inlämningsstation. Även om du inte har besvarat frågorna måste du fylla i tentamensomslaget och lämna in det till en skrivvärd.  I samband med att du lämnar in tentan används ditt SH-kort eller din id-handling.  Förvara därför SH-kortet eller id-handling på din skrivplats under skrivtiden. Skrivvärden registrerar att du lämnar in tentan och kontrollerar att du har skrivit rätt kod. 

Efter salsskrivningen

Vad händer med min tenta efter salsskrivningen?

Din tenta skickas till din institution för rättning. När rättningen är klar och betyget är fastställt ser du ditt resultat via Ladok på Webb (LPW) i studiewebben (högskolans lärplattform från höstterminen 2016). Kontakta alltid din utbildningsexpedition om du har frågor efter en salsskrivning. Utlämning av rättade tentor sker vanligtvis på utbildningsexpeditionen.

Disciplinanmälan

Vad händer om en student bryter mot reglerna för salsskrivning?

Om skrivvärdarna misstänker att du bryter mot reglerna, till exempel genom att använda ett otillåtet hjälpmedel, anmäls du till disciplinnämnden. Ansvarig skrivvärd informerar dig om anmälan och ger dig ett informationsblad om vad detta innebär. Detsamma händer om du stör ordningen i eller utanför skrivsalen.

Därefter kontaktar disciplinnämndens utredare dig och skriver en utredning efter att du och alla inblandade har berättat vad som har hänt. Rektor bestämmer sedan om ditt ärende ska lämnas utan åtgärd, om du får en varning eller om disciplinnämnden ska pröva ditt ärende. En disciplinanmälan som rör till exempel fusklappar eller andra otillåtna hjälpmedel vid salsskrivning prövas vanligtvis av disciplinnämnden.

Vad händer om anmälan ska prövas av disciplinnämnden?

Om rektor beslutar att disciplinnämnden ska pröva ditt ärende kallas du till ett av disciplinnämndens sammanträden. Disciplinnämnden beslutar om du får en varning eller om du blir avstängd från dina studier. Ditt ärende kan även lämnas utan åtgärd.

Vad innebär det att få en varning?

En varning innebär att du har brutit mot reglerna för salsskrivningar på ett mindre allvarligt sätt. Det påverkar inte dina studier och syns inte i någon studiedokumentation.

Vad innebär en avstängning?

En avstängning innebär att du inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för din utbildning här på Södertörns högskola. Du kan inte heller studera andra kurser eller program på Södertörns högskola under din avstängning. I regel startar avstängningen samma dag som beslutet fattas av disciplinnämnden. Avstängningen kan vara i en eller flera perioder under terminstid, men aldrig mer än sex månader.

CSN får omedelbart besked om avstängningen och du får inget studiemedel. Under avstängningen får du inga prov rättade och inga resultat rapporterade. Du får studera på egen hand, vistas i högskolans lokaler och träffa till exempel studie- och karriärvägledare. Efter avstängningen är du välkommen att fortsätta dina studier på Södertörns högskola. 

Går disciplinnämndens beslut att överklaga?

Du kan överklaga beslutet om varning eller avstängning till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att du fick kännedom om det. Du ställer överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm, men lämnar den till disciplinnämndens utredare. Du kan också begära inhibition, det vill säga att avstängningen skjuts fram tills domstolen har meddelat dom.

Hur lång tid tar ett disciplinärende från anmälan till beslut?

Disciplinnämnden sammanträder åtta-tio gånger per år och från anmälan till beslut tar det ungefär tre månader.

Vilka är med i disciplinnämnden?

Rektor är ordförande för disciplinnämnden som dessutom består av en lärarrepresentant, två studentrepresentanter och en ledamot som är eller har varit ordinarie domare.

Var finns bestämmelserna om disciplinära åtgärder?

I högskoleförordningen (SFS 1993:100) under kapitel 10. 

Läs mer om Disciplinnämnden här Disciplinnämnden

*SH-kortet är ett passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort . Du kan även identifiera dig med SH-kortet vid inpassering till skrivsalen.

Giltig id-handling är körkort, postens och bankernas id-kort, pass, nationellt id-kort samt SIS-godkänt id-kort eller tjänstekort. Id-handling skall ha aktuell giltighetstid. Som giltig id-handling räknas även en högst tre månader gammal polisanmälan som visar att din id-handling är stulen eller förlorad.

Save