Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Gemensam förvaltning

Bild på vindflöjel.Högskolans gemensamma förvaltning har som huvuduppgift att ge stöd till högskolestyrelsen, rektor, lärare och studenter.

I högskolans gemensamma förvaltning ingår följande avdelningar och enheter:

  • Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
  • Campus- och IT-avdelningen
  • Enheten för strategisk ekonomisk analys
  • Ekonomiavdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Studentavdelningen

 

Kontakt

Förvaltningschef Hans Andersson.
E-post: hans.andersson@sh.se
Telefon: 08-608 40 71

Välj respektive avdelning i högermenyn för att få veta mer.