Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

Grupprum och studiemiljö

Välkommen att studera i biblioteket! Vi har enskilda läsplatser och rum för gruppstudier. Här finns stationära datorer att använda på plats och bärbara datorer till utlån på daglån. Har du med en egen dator finns möjlighet att koppla upp dig till vårt trådlösa nätverk. 

Tidning på bord vid läseplats i biblioteketTrivselregler

Biblioteket är en populär studiemiljö och samlingsplats på högskolan och det är viktigt att vi visar hänsyn mot varandra och är rädda om våra lokaler. Det går bra att ta med sig frukt, godis och dryck in i biblioteket, all övrig förtäring hänvisas till restauranger och caféer samt till studentpentryn i Moas båge. Här kan du läsa mer om våra trivselregler:

Trivselregler.pdf

Läsplatser

Läsplatser finns i tysta läsesalen och utspridda i biblioteket. Ljudnivån skiljer sig mellan olika platser i biblioteket. På plan 5 finns platser för grupparbete och en viss ljudnivå accepteras. Tystare platser finns på plan 6. I den tysta läsesalen på plan 5,5 ska det vara helt tyst. Både på plan 5 och 6 finns ett par ståplatser mellan ett av de bortre trapphusen och grupprummen. På plan 5 är dessa bord även höj - och sänkbara. 

Grupprum

I biblioteket finns det tio grupprum som du kan boka. Observera att alla grupprum är öppna. Lämna inte värdesaker obevakade. Om rummet inte tagits i bruk efter 30 minuter kan det tas över av annan grupp.

Vilrum

Biblioteket har ett vilrum som går att låna. Fråga i infodisken så låser vi upp dörren åt dig.

Resursrummet UB523

I biblioteket finns även högskolans resursrum. Det är till för dig som har en funktionsnedsättning. Mer information finns på sidan Talboksservice.

Medierummet UB635

Här finns möjlighet att se på TV, film och audiovisuellt material inlånat från Kungliga biblioteket (KB). Rummet kan även bokas av externa låntagare med inlånat material från KB. Medierummet har plats för 12 personer och kan bokas av studenter och personal vid Södertörns högskola och studenter vid Röda Korsets Högskola.

Mikrofilmsrummet UB628

Mikrofilmsrummet hittar du på plan 6 i biblioteket. Det är till för dig som behöver titta på medhavda mikrofilmer eller använda mikrofilmer som finns på plats. Här finns framförallt Dagens Nyheter fr.o.m. 1945. För tillgång be personalen i bibliotekets infodisk att låsa upp dörren åt dig. Rummet är inte bokningsbart.

Trådlöst nätverk

Det går bra att koppla upp sin egen dator på högskolans trådlösa nätverk. Öppna en webbläsare och välj nätverket SHGuest. I webbläsaren loggar du in med samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på högskolans datorer. Tillfälliga behörigheter kan hämtas på Kontakt- och MedieCenter mot uppvisande av ID-handling.

Som student kan du även använda Eduroam för att logga in på högskolans trådlösa nätverk. Med Eduroam kan du även använda trådlöst nätverk på ett stort antal andra lärosäten runt om i Sverige och Europa. Information om hur du kopplar upp dig till Eduroam finns på studentintranätet. Har du tillgång till Eduroam via annat lärosäte så går det bra att använda på Södertörns högskola – ta kontakt med ditt lärosäte för inloggningsuppgifter.

Datorer

Ett flertal datorplatser finns runtom i biblioteket, främst på plan 6. Du kan även använda datorerna i Infoverkstan UB517 när salen inte är bokad för undervisning eller annan handledning, samt datorsal UB518 där flera av datorererna är utrustade med extra programvara som EasyReader och TorTalk. Samtliga datorer innehåller Office-paketet från Microsoft. Du som student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola har du också möjlighet att i infodisken låna bärbara datorer över dagen. Du kan inte boka eller reservera dessa bärbara datorer.