Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan och strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan.

 

Södertörns högskolas vision är att:

Bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor

Denna vision guidar högskolans verksamhet.

 

Forskning

  • Södertörns högskola bedriver forskning inom hållbar utveckling.
    Läs mer

Utbildning

  • Inför ansökan till utbildningar på Södertörns högskola HT 2017 har vi kopplat ihop våra utbildningar med de 17 Globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer.
    Läs mer på sidan jagvillnågotannat.se
  • Lärosätenas arbete med hållbar utveckling utvärderas för första gången under 2017. I år är det tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur samtliga lärosäten arbetar med detta, tematisk utvärdering av hållbar utveckling.
    Här hittar du Södertörns högskolas självvärdering av hållbar utveckling (skickad till UKÄ 2017-03-07).
  • Södertörns högskola har flera medlemar i nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2.  I april 2017 höll nätverket sitt vårmöte på Södertörns högskola. Läs om mötet.