Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan och strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan.

 

Södertörns högskolas vision är att:

Bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor

Denna vision guidar högskolans verksamhet.

 

Kontakt

 

E-post:
miljo@sh.se

Miljösamordnare:
Charlotta Warmark,
charlotta.warmark@sh.se , Tel. 08-608 52 50
Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
Södertörns högskola
141 89 Huddinge