Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Handledning och stöd i aktuella förändringsprocesser

Högskolepedagogiskt stöd i aktuella förändringsprocesser

De enskilda lärarnas kompetens är förstås viktig för högskolepedagogisk utveckling. Minst lika viktigt är emellertid att högskolepedagogiska dimensioner beaktas i förändringsarbete som ändå genomförs och att arbetslag och kollegier kan arbeta effektivt och välövervägt med didaktisk utveckling . Av denna anledning kommer utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning kunna erbjuda visst stöd genom att delta i förändringsprocessen som handledare. Vi kan också organisera workshoppar i anslutning till aktuella behov på institutionerna.

Boka ett möte med Maria Wolrath Söderberg för att diskutera sådana insatser (maria.wolrath-soderberg@sh.se). Den som deltar i pedagogiska utvecklingsprojekt som gäller den egna verksamheten och som sker med högskolepedagogisk handledning kan välja att skriva en reflekterande rapport om erfarenheterna av projektet som kan examineras för motsvarande 3 högskolepoäng.