Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Hjälp att göra filmer och andra digitala lösningar i dina kurser

SH-play medieproduktion

Sedan januari 2018 rullar på högskolan ett 2 årigt projekt som har som mål att stödja produktion av audiovisuell media för både lärande och forskningskommunikation.

Du kan få hjälp med

Under projektperioden har du möjlighet att kostnadsfritt få hjälp och stöd inom flera olika områden som gäller medieproduktion. Utifrån dina idéer får du hjälp av Medieteknikens studenter i samarbete med lärare på ämnet Medieteknik samt personal från Biblioteket (IKT pedagoger, bibliotekarie). Du kan få hjälp att ta fram podda eller spela in föreläsningar. Tillsammans kan vi skapa skärminspelningar eller annan media för användning i Flipped classroom och Blended lerning-sammanhang. Du kan också få hjälp med tekniskt stöd, råd och vägledning för hur du skriver ett bra manus för inspelning och hur du sen kan hitta rätt digitala kanaler för att nå ut med ditt budskap.

Ett mindre projekt kan se ut såhär:

1) Du bokar en tid med någon i projektet*. Du förbereder dig genom att tänka igenom vilken typ av media vill du använda (filma en föreläsning, göra en skärminspelning, filma ett event, göra en podd etc). Utifrån din idé och beroende på vilken typ av produktion du vill ha hjälp med bokar du in ytterligare möte med IKT pedagog, studenter på medietekniken och/ eller någon av projektdeltagarna för att gå igenom ide, utförande och planering. Tillsammans tar vi fram ett lämpligt upplägg för fortsatt arbete (typ av media, skriva manus, bildmaterial, lokal / inspelningsställe, inspelningsteknik, antal kameror mm).
Tips: Innan första mötet fundera igenom vilket syfte du har med produktionen, varför vill du göra den? Då blir det enklare för oss att vägleda dig på rätt sätt!
2) Inför inspelning. Beroende på vad vi kom fram till i förra mötet går du hem på din kammare och skriver manus, tar fram bildmaterial, pp presentation eller liknande. Beroende på projektets komplexitet bokar vi in ytterligare möten för att planera tidsåtgång, teknik och lokaler.
3) Utförande. Beroende på vad du vill ha hjälp med bokar vi nu in ett handledningstillfälle / inspelningstillfälle med IKT pedagog, studenter från medietekniken / projektmedlemmar. Här kan det handla om att vi nu står i föreläsningssalen och spelar in eller att du sitter i inspelningsstudion och får hjälp med att komma igång med själva inspelningen av podden eller skärminspelningen.
4) Slutproduktion och publicering. Återigen beroende på vilken typ av produktion du valt att göra ser slutarbetet lite olika ut. För en mer komplex inspelning hjälper dig Medieteknikensstudenter med klippning mm. För en enklare produktion som du gjort själv vid en skärm räcker det oftast med stöd från IKT pedagog för att visa var och hur du sparar och laddar upp din film.

Välkommen att höra av dig med din ide till ulf.larsson@sh.se eller anna.m.nilsson@sh.se
*Projektmedlemmar Ulf Larsson, Peter Gunnarsson, Frida Frimodt, Pontus Juth, Anna Nilsson