Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Högre seminarier våren 2018

February 7th

James Mcguirk, Professor, Centre for Practical Knowledge Nord universitet
Titel:
The Institutional Value of the School (My paper asks the question what, if any, role the institutional being of the school has to the question of the value(s) of the school.)
Tid: kl. 13-15
Språk: English
Rum: PA238

Februari 14

Krystoff Kaspzrak, lektor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn högskola
Titel: Text reading seminar on Habit (chosen texts will be emailed prior to the seminar)
Tid: kl. 13-15
Språk: Engelska
Rum: PA238

Februari 28 

Stina Bäckström, lektor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn högskola
Titel: “Anscombe and Practical Knowledge”
Tid: kl.13-15
Språk: Engelska
Rum: PA 238


Mars 28

Antony Fredriksson, forskare i filosofi, Åbo Akademi
Titel: “Attention, the Habitual and the Alien”
Tid: kl.13-15
Språk: Engelska
Rum: TBA

Mars 21 

Anna-Mia Bergkvist, doktorand, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn högskola
Titel: Planseminarium
Tid: kl. 13-15
Språk: Svenska
Rum: PA239 


April 11

Katji Lindberg, doktorand Praktisk kunskap, Nord universitiet
Titel: "Bara som skapande!” (om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, speglad genom konstlärarens yrkeskunnande)
Tid: kl. 13-15
Språk: Svenska
Rum: PA239

April 25

Rolf Ahlzén, Docent och läkare, Karlstad universitet Medical Humanities
Titel: "The concept of suffering - a key to ethics teaching in medical schools?”
Tid: kl.13-15
Språk: Engelska
Rum: PC249


Maj 9

Mani Shutzberg, doktorand, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn högskola
Titel: “Doctors in conflict with institutions” (empirical findings)
Tid: kl. 13-15
Språk: Engelska
Rum: PA238

May 16

Anne-li Lindgren, Professor Early Childhood Education, Stockholm University
Titel: "Etik och barndom - hur kan vi hitta nya begrepp för att tala om dagens barndomar?”
Tid: kl. 13-15
Språk: Svenska
Rum: PA239