Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Högre seminarier hösten 2017

Välkommen till högre seminarier på Centrum för praktisk kunskap. Alla seminarier äger rum i PA238 klockan 13-15.


September

29:e Maria Pröckl (Doktorand, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn) presenterar material från sin avhandling.

Oktober

18:e Mari Zetterqvist-Blokhuis (Doktorand, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn) presenterar sin senaste aritkel från sin avhandling (engelska).

23:e Jonna Lappalainen (Lektor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn), Eva Schwarz (Lektor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn) samt Anna-Mia Bergqvist (Doktorand, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn) presenterar en översikt om sitt nya forskningsprojekt: "kollektivets fronesis". OBS! MA208

November

1:a Kristin Zeiler (Bitr. Prof, Linköpings universitet) presenterar en artikel (engelska).

8:e Sofia Wilberg (Doktorand, KTH) presenterar material från sin avhandling (svenska).

29:e Patrick Seniuk (Doktorand, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn) presenterar de första två kapitlen från sin avhandling, ’The History of Contemporary Psychiatry and Depression’ och ‘Qualitative investigation of Clinical psychiatry and the Philosophical Significance' (engelska).

December

13:e Fredrik Svenaeus (Professor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn) presenterar en artikel (engelska).