Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Högskolan 20 år


Under 2016 firade Södertörns högskola 20 år av utbildning, forskning och samverkan. Temat för firandet var en kunskapsresa i samtiden.

Södertörns högskola fyller 20 år. 20 år resa av utbildning, forskning och samverkan

För 20 år sedan led Stockholms universitet av växtvärk, samtidigt som den politiska viljan ville se en expansion av högre utbildning i Stockholm. Det gällde framförallt att få fler från studieovana miljöer i södra Stockholms att lockas till högre studier. För att anta utmaningen placerades högskolan på en väl utvald plats, Flemingsberg strax söder om Stockholm. Med en stark entusiasm och pionjäranda från högskolans anställda byggdes Södertörns högskolas verksamhet upp, utbildningsutbudet växte till sig och studenterna blev fler. Från att 1 200 studenter började vid terminsstarten hösten 1996 till drygt 11 000 studenter på högskolan idag. Nu ser vi också att en stor del av Södertörns högskolas studenter kommer från det som brukar benämnas som studieovana miljöer.

Vid högskolans start kunde studenterna välja mellan nio program och en mängd fristående kurser, varav en hel del var språkkurser inom ett program som hette Språk, kultur, marknad. Övriga program som gavs var: Molekylär cellbiologi, Biomolekylär kemi, Farmaceututbildning, Management i medicinsk teknik, Naturvetenskapligt basår, Multimedia, pedagogik och teknik, Europaprogrammet och Politik, ekonomi och organisation. Många började sina studier genom en mångvetenskaplig profilutbildning som hette Demos. Det unika med den då var att den utgick från kunskapsområden som hållbarhet, demokrati och genus. Varje område belystes sedan av lärare från sociologi, statsvetenskap, historia, etnologi och biovetenskaper som samarbetade i lärarlag.

Idag finns det över 70 program och 250 kurser på både grund- och avancerad nivå att välja bland. Många av våra utbildningar är unika med oväntade kombinationer som ger helt nya perspektiv. Som exempelvis programmet Konst, kultur och ekonomi som blandar företagsekonomi med kulturprojekt och kulturteori. Eller programmet Miljö och utveckling som kombinerar naturvetenskap och samhällsvetenskap för att skapa de rätta verktygen för ett arbete eller forskning inom området hållbar utveckling.

Men det är inte bara antalet program och kurser som har blivit fler. Även områdena och ämnena som erbjuds har vidgats betydligt. Idag bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum - inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här ges också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil där frågor om kön, sexualitet, etnicitet, ålder och kultur går som en röd tråd genom undervisningen. Sedan 2011 finns också forskarutbildning på högskolan med ett hundratal verksamma doktorander inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap. Doktorandexamen ges inom de fyra starka forskningsmiljöerna som nämns i nedanstående stycke. 

Redan från början fanns det en forskningsinriktning mot Östersjön, Östersjöländerna och Östeuropa. Expertisen på det området leds idag från Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) som bedriver forskning och har en forskarutbildning med inriktning på studier av just Östersjöregionen och Östeuropa. Redan från start fanns också mycket forskning om politiken i samtiden, det som senare blev Samtidshistoriska institutet. Men det forskades också inom molekylärbiologi, biokemi och biologi. Idag bedrivs det många spännande, växande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Några av våra starka forskningsmiljöer är:

  • Historiska studier
  • Kritisk kulturteori
  • Miljövetenskapliga studier
  • Politik, ekonomi och samhällets organisering
     

Kunskapsresan fortsätter

Vår utbildning och forskning sker ofta i samverkan med näringslivet, kommunerna och det omgivande samhället. Vår ambition är att vara en självklar partner och integrerad del av samhället i vår närregion. Vi har skapat och vill fortsätta utveckla och förnya naturliga mötesplatser mellan högskolan och det omgivande samhället. Vi är stolta över den kunskap och växtkraft som finns här och vad vi lyckats skapa gemensamt på 20 år. Idag är vi en stabil och framgångsrik högskolemiljö.

Välkomna med på kunskapsresan!