Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Miljöledningssystem

Södertörns högskola har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Detta enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907). Miljöledningssystemet är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera en organisations miljöarbete. Metoden innebär ett målinriktat miljöarbete som följer en struktur där verksamheten betraktas i ett helhetsperspektiv. Miljöledningssystemet styr miljöarbetet så att åtgärder genomförs där de bäst behövs.

Bild på blommor och blad.Genom miljöledningssystemet kvalitetssäkrar högskolan sina rutiner och miljöåtgärder men systemet i sig garanterar ingen miniminivå för miljöpåverkan. Kravet är ständig förbättring, men nivån på miljöanpassningen bestäms av organisationen själv.

Några av de viktigaste delarna i ett miljöledningssystem är organisation, miljöutredning, miljöpolicy, mål och handlingsplan, redovisning samt miljörevision. Styrande och redovisande dokument som tillhör högskolans miljöledningssystem finner du under "Dokument" i menyn till höger.

(Från 2010-01-01 gäller förordning SFS 2009:907: "Om miljöledning i statliga myndigheter", som skärper kraven på ett systematiskt miljöarbete.)