Om Södertörns högskola / Ämnen

Journalistik

Grafiskt element för ämnet journalistikVälkommen till en av Sveriges populäraste journalistutbildningar – vi utbildar framtidens digitala journalister.

Om du brinner för samhällsfrågor, vill avslöja missförhållanden och informera och engagera människor är Södertörns journalistutbildning något för dig. På Södertörns högskola ger vi dig en journalistutbildning genom en kombination av praktik och teori. Du lär dig avancerad research och att förmedla den i text, bild, ljud och video. Du kommer också att behärska den senaste medietekniken i digitala kanaler.

Journalister utbildade på Södertörns högskola fördjupar sig inom datajournalistik och nya digitala format. Hos oss får du teoretiska kunskaper och inblick i den senaste forskningen, kombinerat med praktiska kunskaper i de tekniska verktyg som branschen använder.

Du lär dig grunderna i journalistisk källkritik, såsom research och etik. Det genomsyrar sedan de moment där du genomför kortare och längre journalistiska projekt mot olika plattformar och målgrupper. Utbildningen innehåller även två längre praktikperioder, där du får erfarenhet av yrkeslivet och avslutas med ett större självständigt arbete. Du väljer bland nio olika program och kan därför rikta in dig på det du är intresserad av. Södertörns högskola har nära branschkontakter och jobbar ständigt för att ligga i framkant, i linje med den snabba medieutvecklingen. Vi utbildar morgondagens journalister.

Hyperlokal publicering

 Vill du lära dig mer om publicistiska frågor, entreprenörskap och medieteknik med små resurser? Den här kursen riktar sig till dig som brinner för den lokala rapporteringen från din stadsdel, by eller ort.

Kursen kommer att gå på kvartsfart med fem träffar på Södertörns högskola utspridda under terminen och med eget arbete däremellan.

Hyperlokala medier är en växande och spännande sektor, och kan ses som en motsatt trend till de drastiska nedskärningar vi ser inom mediebranschen. Inte minst digitaliseringen har inneburit nya möjligheter för den som vill lyfta lokala frågor i journalistisk form.
Den här kursen ger dig en överblick av vad som krävs och de olika möjligheter som finns för att skapa en mer hållbar journalistik - oavsett om din bakgrund är som yrkesverksam journalist, lokalt förankrad medieentreprenör eller driven föreningsentusiast.

I kursen ingår både moment som handlar om lokaljournalistikens roll i samhället, etik och upphovsrätt, affärsplaner och ekonomi samt publicering på digitala plattformar och sociala medier.
Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Kursen gavs första gången våren 2018, och här är några röster ur utvärderingen:

  • Perfekt kurs om man vill lära sig om modern journalistik samt hur man med enkla medel drar igång själv.
  • Att jag hoppas att den kommer fler till del.
  • Jag vill att flera ska starta nyhetssajter och den här kursen är väldigt användbar.
  • Kan mycket väl leda till att hyperlokala medier uppstår och/eller förbättras. Väldigt sympatiska och bra lärare och kursansvarig. Mycket bra stämning i gruppen, bra lokaler, bra mat etc.
  • Ligger rätt i tiden och är intressant för alla.
  • Att det har varit både roligt och givande! Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på, men har lärt mig både mer och om annat än väntat.

Undervisningens upplägg
Kursen består föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom datajournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas vid påföljande träff.

Lärandemål
Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• redogöra för den hyperlokala journalistikens framväxt och utveckling
• beskriva hyperlokala medier i relation till övriga medielandskapet
• redogöra för olika typer av innehåll och affärsmodeller inom hyperlokal sektor
• beskriva de digitala plattformar som används inom hyperlokal sektor
• uppvisa grundläggande förståelse för lagar och publicistiska regler som rör utgivarskap och redaktionell ansvarighet

Färdighet och förmåga
• identifiera samarbetspartners bland lokalsamhället olika aktörer
• utveckla modeller för publikmedverkan och medborgarjournalistik
• göra en enkel affärsplan för ett hyperlokalt medieföretag
• analysera olika alternativ och sätta egna mål runt plattform, finansiering, samarbeten, journalistisk innehållsproduktion, målgrupp och räckvidd.
• arbeta med publicering på enkla webbsidor och sociala medier-konton

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa ett etiskt förhållningssätt i lokal journalistik
• diskutera lokaljournalistikens roll i ett demokratiskt samhälle

Examination
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer vid seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart. 


Kursplan
 
Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.