Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Idé- och affärsrådgivning

Funderar du på att börja frilansa, starta eget eller har ett samhällsproblem du vill lösa?

I samarbete med Södertörns högskola erbjuder Drivhuset dig kostnadsfri rådgivning och tillgång till olika verktyg som hjälper dig att komma vidare. Oavsett idé och hur långt du har kommit är du välkommen att träffa oss. Har du frågor eller vill du boka ett möte direkt? Kontakta oss på stockholm@drivhuset.se

eller boka tid dirket på https://calendly.com/joakim-magnusson/campusflemingsberg 

eller digital rådgivning på https://calendly.com/digitalcoaching/123go/

 

Drivhuset logga