Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Information about prices, participation and credits

 

First come- first served principle

All courses have limited number of participants. The first come - first served principle is applied, except The Project course, where specific criteria are used. Sign up for the courses at least two weeks before the course starts (another deadline may apply to courses taught at other universities). Classes and workshops are free of charge for employees at Södertörn University. Staff from other universities are welcome to attend for a fee.

Rules regarding reservation and cancellation for internal participants

When to register for a course, you use a registration form. The registration form is specific for each course. You find it on each course site, here at the website. If you cannot attend, please unregister at least one week before the course starts to Maria Wolrath Söderberg or hp@sh.se. If no show up, the institution or department will be charged. The charge is SEK 2000 for unused course attendence, for a course of 5 credits or more. Unused half-day workshop will be charged SEK 400. Course participation can be transferred to anyone within the department.

Rules regarding reservation and cancellation of external participants

 

To register for a course you need to fill out the entry form on the webbpage for that course. Your spot on the course can be cancelled at no cost up to a month before the course starts. Thereafter you are charged half the fee up until two weeks after the course has started. Then if you have still not cancelled you are charged the full amount. Cancel by emailing Emil Sunnerfjell or Maria Wolrath Söderberg. Enter the invoice address and any reference when you register.

Prices:

General Course in Teaching and Learning 7,5 c, 14 000+ VAT
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 c, 14 000 kr + VAT
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 c, 14 000 kr + VAT
Handledning av forskarstuderande 7,5 c, 18 000 kr + VAT
Att handleda självständiga arbeten 7,5 c, 18 000 kr + VAT
Erfarenhetsbaserad kurs 7,5 c, 18 000 kr + VAT
Att förklara forskning 5 c, 10 000 kr + VAT
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 c , 6 000 kr + VAT

Occasional workshops are free to attend for a limited number of participants per institution. Unused participation is, however, charged with SEK 400. Some of the workshops are possible to extend to a mini course, which includes 2 course credits. Attending a mini course cost SEK 5500 SEK + VAT.

Course credits are usually not reported in LADOK

The course credits listed above are usually not reported in LADOK. This applies to all participants, internal and external. Participant receives a certificate of attendance stating how many credits the course is equivalent to. A course-week full-time job equivalent to about 1.5 credits. After completing a course, these course credits can be included in the graduate studies for a PhD student, if appropriate to the programme syllabus.