Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Kurslitteratur

Biblioteket har en generös inköpspolicy för kurslitteratur. Här är det viktigaste att känna till.

Inköpspolicy

Som regel köper vi in ett exemplar av kursböckerna på var 10:e student. Ett av dessa exemplar lånas endast ut som daglån, övriga blir 7-dagarslån. En ökande andel av kursböckerna finns i elektroniskt format, när så är fallet köper vi inga tryckta exemplar av boken eftersom e-boken kan användas av ett obegränsat antal användare. För mer information, läs:

 Riktlinjer för inköp.  

Litteraturlistor

För att vi ska hinna köpa in kurslitteraturen i tid till kursen börjar är det viktigt att vi får litteraturlistor i god tid före kursstart. Vi skickar ut påminnelser om listor till institutionssekreterarna som i sin tur skickar listorna till oss. Extra viktigt är att vi får listorna i tid för böcker som behöver anpassas till talböcker vilket är en process som tar lite tid. Läs mer om detta under talboksservice.