Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Innehållsansvar

Kommunikationsvdelningen har det övergripande ansvaret för funktion och innehåll på webbplatsen sh.se. Vem som är sidansvarig framgår på respektive webbsida.

Övergripande ansvar och insamling av synpunkter

Kommunikationsavdelningen vid Södertörns högskola har det övergripande ansvaret för funktion och innehåll på webbplatsen. Utveckling av webbplatsen pågår fortlöpande.

Ansvar för respektive sida

Institutioner, ämnen och andra funktioner på högskolan ansvarar för innehållet på sina respektive webbsidor. Vem som är sidansvarig och ansvarar för innehållet på en viss sida framgår längst ned på varje enskild webbsida.