Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Inspirationsaktiviteter

  

SH Innovation arrangerar seminarier, aktiviteter och tävlingar för att inspirera dig till att utveckla idéer, ibland i egen regi men gånga gånger tillsammans med andra aktörer. 

Tävla med din idé i Venture Cup

SH Innovation har ett samarbete med Venture Cup som är Sveriges ledande tävling för dem som vill utveckla ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Genom Venture Cup har du möjlighet att vinna upp till 250 000 kr samt få värdefull feedback på din affärsidé via deras professionella nätverk. Tävlingen består av tre moment där du själv väljer om du vill delta i alla eller bara det som passar dig.

Tävlingen ges varje termin. Skriv ner din idé kortfattat på ett par sidor eller spela in en videopresentation på max 1 minut. Eller varför inte både och. Vinsterna med att tävla är många, chansen finns att vinna pengar och alla som deltar får tillgång till en rad attraktiva tjänster helt gratis. Alla får dessutom sina idéer bedömda av proffs som ger skriftlig feedback vilket gör Venture Cup till ett utmärkt tillfälle att testa alla de idéer man kommer på. Gå in och anmäl dina idéer på www.venturecup.se.

Venture Cup