Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Internationalisering

För Lärarutbildningen vid Södertörns högskola, som har interkulturalitet i centrum, är internationellt samarbete viktigt. Vi samarbetar med flera universitet och arbetar med internationalisering på många olika sätt.

Som student kan du till exempel göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands eller plugga en hel termin i ett annat land. Det är även möjligt att skriva din uppsats utomlands.

Internationell atmosfär även på hemmaplan

Även om du inte åker utomlands under din studietid så kommer du att uppleva Södertörns högskolas internationella samarbete. Lärare och annan personal åker på utbyten och besök både inom Europa och till resten av världen, och tar med sig sina erfarenheter in i undervisningen. Ibland ges du också möjligheten att läsa kurser på engelska, tillsammans med utbytesstudenter. Ett utmärkt tillfälle att öva på din engelska om du inte har möjligheten att själv åka utomlands!

Här kan du läsa om utbytesstudenten Helena och programstudenten Victor som läste en kurs tillsammans.

Study course in English Interview Helena och Victor

Internationella besökare

Du kommer också att träffa gästforskare och gästlärare som då och då kommer till högskolan och stannar längre eller kortare perioder. Ibland görs studiebesök av grupper med lärarstudenter från andra länder. Lärarutbildningen har till exempel haft förskollärarstudenter från Japan på besök och det finns ett pågående samarbete med Windesheim univeFörskollärarstudenterna kommer från Tokyo och i deras läroplan finns studier om förskolor i de nordeuropeiska länderna. Med anledning av detta gjordes detta nedslag i Sverige och Stockholm.rsitet i Nederländerna, som har kommit på besök med studentgrupper vid flera tillfällen. Du kan träffa på dessa när de besöker undervisningstillfällen på högskolan, och ibland ordnas sociala aktiviteter, där det finns möjlighet att umgås med de besökande studenterna under avslappnade former. Tag chansen och var med!

Internationella nätverk

Många lärare och forskare vid Lärarutbildningen är delaktiga i internationella forskningssamarbeten eller nätverk. Som institution är Lärarutbildningen också medlem i det nordiska nätverket NERA (Nordic Educational Research Association) och det europeiska nätverket EERA (European Educational Research Association). På så sätt kan vi ta del av konferenser och aktuell forskning på det nordiska och europeiska utbildningsvetenskapliga området. Även lärarstudenter kan bli medlemmar i NERA!

Japanska studenter på besök. Foto: Anna Hartvig

 Hit vänder du dig för mer information

Kontakta Lärarutbildningens handläggare, internationellt.lu@sh.se, för studentärenden eller Lärarutbildningens internationaliseringsansvarig, David Östlund, david.ostlund@sh.se, för andra frågor om internationellt samarbete på Lärarutbildningen. Du kan också kontakta högskolans internationella avdelning, exchange@sh.se, som arbetar med internationellt samarbete och utbyten för högskolan i stort.