Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Internationalisering

Statsvetenskap och IR har aktivt bidragit till uppbyggnaden av avtal med för olika utbytesprogram, främst Sokrates och delprogrammet Erasmus.

Möjlighet finns att förlägga fältstudier i utvecklingsländer. Stipendier för så kallade Minor Field Studies (MFS) kan sökas via Södertörns högskola för att skriva uppsats i utvecklingsländer. För mer information om Minor Field Studies, klicka här.