Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Introduktionsmaterial till nyanställda

Innan du som nyanställd påbörjar din anställning vid högskolan, ska du få Anställningsavtal med bilaga hemskickat.

Här nedan finns andra dokument och länkar med diverse information som du behöver känna till.
Bland annat behöver du anmäla ditt bankkonto via nedan länk.
Det är även bra om du i god tid anmäler dig till Introduktionsutbildningarna

 

Om Södertörns högskola

Rektors brev om introduktion/ Letters from vice-Chancellor about the intoduction 
Karta över campusområdet med svensk text
Karta över campusområdet med engelsk text
Korta fakta om staten som arbetsgivare, information från Arbetsgivarverket
Facts on Swedish Central Government as employer, informationen från Arbetsgivarverket på engelska
Vision, ethos, mål och strategier för Södertörns högskola 2015-2019

Anställningsvillkor

Sammanställning av anställningsvillkor: arbetstid, lön & förmåner, semester, uppsägning
Lokalt arbetstidsavtal för teknisk/administrativ personal
Lokalt arbetstidsavtal för lärare
Lokalt kollektivavtal om förläggning av semester för lärare, doktorander m fl 

Anmälan av bankkonto

Instruktioner för anmälan/ändring av bankkonto
Blankett för anmälan (eller ändring) av bankkonto i Sverige
Instruktioner för anmälan/ändring av bankkonto, på engelska (kommer inom kort)
Blankett för anmälan (eller ändring) av utländskt bankkonto 

Övriga regler och riktlinjer som är bra att känna till

Policy för bisysslor / Policy for incidental employment 
Hitta din utbildning - länk till information om högskolans kurser
Hantering av allmänna handlingar
För din egen säkerhets skull  For your own safety 
Plan för lika villkor 2017
Gemensamt förhållningssätt
Riktlinjer för arbetet med lika villkor 
Rutiner vid kränkande särbehandling och mobbning
Rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och represalier
Policy för miljö och hållbar utveckling
Mötes- och resepolicy
Riktlinjer för tjänsteresor