Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Introduktionsmaterial till nyanställda

Innan du som nyanställd påbörjar din anställning vid högskolan, ska du få ett Anställningbeslut/anställningsbevis hemskickat.

Här nedan finns andra dokument och länkar med diverse information som du behöver känna till.
Bland annat behöver du anmäla ditt bankkonto via nedan länk.
Det är även bra om du i god tid anmäler dig till Introduktionsutbildningarna

Om Södertörns högskola

Anställningsvillkor / Terms of employment

Centrala kollektivavtal:
De generella anställningsvillkoren för anställda inom Södertörns högskola regleras i det centrala Villkorsavtalet. Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Villkorsavtalet tecknas i två versioner, Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO och Villkorsavtal-T som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Villkorsavtal och Villkorsavtal-T hette före den 1 juni 2013 ALFA respektive ALFA-T.

Anmälan av bankkonto

Övriga regler och riktlinjer som är bra att känna till