Om Södertörns högskola / Ämnen

Journalistik

Grafiskt element för ämnet journalistikVälkommen till en av Sveriges populäraste journalistutbildningar – vi utbildar framtidens digitala journalister.

Om du brinner för samhällsfrågor, vill avslöja missförhållanden och informera och engagera människor är Södertörns journalistutbildning något för dig. På Södertörns högskola ger vi dig en journalistutbildning genom en kombination av praktik och teori. Du lär dig avancerad research och att förmedla den i text, bild, ljud och video. Du kommer också att behärska den senaste medietekniken i digitala kanaler.

Journalister utbildade på Södertörns högskola fördjupar sig inom datajournalistik och nya digitala format. Hos oss får du teoretiska kunskaper och inblick i den senaste forskningen, kombinerat med praktiska kunskaper i de tekniska verktyg som branschen använder.

Du lär dig grunderna i journalistisk källkritik, såsom research och etik. Det genomsyrar sedan de moment där du genomför kortare och längre journalistiska projekt mot olika plattformar och målgrupper. Utbildningen innehåller även två längre praktikperioder, där du får erfarenhet av yrkeslivet och avslutas med ett större självständigt arbete. Du väljer bland nio olika program och kan därför rikta in dig på det du är intresserad av. Södertörns högskola har nära branschkontakter och jobbar ständigt för att ligga i framkant, i linje med den snabba medieutvecklingen. Vi utbildar morgondagens journalister.

Journalistisk praktik

Kursen består av en 18 veckor lång praktik förlagd vid en redaktionell arbetsplats med en veckas föreberedande föreläsningar och seminarier, en mitterminsträff samt en avslutande veckas seminarier på Södertörns högskola. Kursen fungerar för många som en trampolin ut i arbetslivet. Praktikplatsen söker studenterna själva med hjälp av högskolan.

Vill du söka Journalistisk praktik till höstterminen 2018?


Höstterminen 2018 pågår under perioden 2018-09-03 – 2019-01- 20. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 6 augusti 2018.
Använd ordinarie ansökningsblankett som du finner till höger på denna sida och skicka den till oss. Adressen hittar du också i högerspalten. Vi vill att du utöver din ansökan till kursen så snart du kan även mejlar följande till journalistik@sh.se:

  • Ditt namn och personnummer
  • Preliminära uppgifter om praktikplats och huvudsakliga arbetsuppgifter.
    Detta för att du inte ska få avslag från oss i ett senare skede på grund av att det är en praktikplats som vi inte anser innehålla tillräckligt med journalistiska arbetsuppgifter eller som saknar en redaktionell miljö.
  • I ämnesraden på mejlet anger du: "Preliminär ansökan Journalistisk praktik VT18"

Behörighet

För att kunna söka kursen krävs, enligt nu gällande kursplan (1097JO), något av följande:

  • minst 150 avklarade högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng i journalistik
  • avklarat magisterprogram i journalistik vid Södertörns högskola
  • avklarad kurs Journalistik för akademiker, 60 högskolepoäng, vid Södertörns högskola.

 

Ansökningshandlingar

praktikplan_journalistiskpraktik_HT18.doc.pdf


Journalistisk praktik till student HT18.pdf

Till ansökningen ska Ladok-utdrag bifogas om du studerar VT18 och räknar med att bli behörig till kursstart HT18.

Skicka din ansökan/praktikplan till:

Södertörns högskola
Institutionen för samhällsvetenskaper
Journalistik 
141 89 Huddinge

Märk kuvertet "Journalistisk praktik"!

Kurssamordnare

Jan Örnéus ansvarar för kursens genomförande.
E-post: jan.orneus@sh.se