Om Södertörns högskola / Ämnen

Journalistik

Grafiskt element för ämnet journalistikVälkommen till en av Sveriges populäraste journalistutbildningar – vi utbildar framtidens digitala journalister.

Om du brinner för samhällsfrågor, vill avslöja missförhållanden och informera och engagera människor är Södertörns journalistutbildning något för dig. På Södertörns högskola ger vi dig en journalistutbildning genom en kombination av praktik och teori. Du lär dig avancerad research och att förmedla den i text, bild, ljud och video. Du kommer också att behärska den senaste medietekniken i digitala kanaler.

Journalister utbildade på Södertörns högskola fördjupar sig inom datajournalistik och nya digitala format. Hos oss får du teoretiska kunskaper och inblick i den senaste forskningen, kombinerat med praktiska kunskaper i de tekniska verktyg som branschen använder.

Du lär dig grunderna i journalistisk källkritik, såsom research och etik. Det genomsyrar sedan de moment där du genomför kortare och längre journalistiska projekt mot olika plattformar och målgrupper. Utbildningen innehåller även två längre praktikperioder, där du får erfarenhet av yrkeslivet och avslutas med ett större självständigt arbete. Du väljer bland nio olika program och kan därför rikta in dig på det du är intresserad av. Södertörns högskola har nära branschkontakter och jobbar ständigt för att ligga i framkant, i linje med den snabba medieutvecklingen. Vi utbildar morgondagens journalister.

Journalistisk praktik

Kursen består av en 18 veckor lång praktik förlagd vid en redaktionell arbetsplats med en veckas föreberedande föreläsningar och seminarier, en mitterminsträff samt en avslutande veckas seminarier på Södertörns högskola. Kursen fungerar för många som en trampolin ut i arbetslivet. Praktikplatsen söker studenterna själva med hjälp av högskolan.

Vill du söka Journalistisk praktik till vårteminen 2019?


Vårterminen pågår under perioden 2019-01-21 – 2019-06-09. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.
Använd ordinarie ansökningsblankett som du finner till höger på denna sida och lämna den vid ME3 praktilåda. Annars skickar du till adressen i högerspalten. 

Behörighet

För att kunna söka kursen krävs, enligt nu gällande kursplan (1097JO), något av följande:

  • minst 150 avklarade högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng i journalistik eller
  • avklarat magisterprogram i journalistik vid Södertörns högskola eller
  • avklarad kurs Journalistik för akademiker, 60 högskolepoäng, vid Södertörns högskola.

 

Ansökningshandlingar


Journalistisk praktik (information)
praktikplan


Du ska senast vid kursstart 21 januari 2019 vara behörig på kurssen. 

Skicka din ansökan/praktikplan till:

Södertörns högskola
Institutionen för samhällsvetenskaper
Journalistik 
141 89 Huddinge

Märk kuvertet "Journalistisk praktik"!

Kurssamordnare

Jan Örnéus ansvarar för kursens genomförande.
E-post: jan.orneus@sh.se