Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Kakor

En kaka eller cookie ären liten textfil som en webbplats begär att får spara på besökarens dator. Kakor används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner men kan också användas för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor:

  1. Varaktig kaka. Sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Kakan har ett utgångsdatum.
  2. Sessionskaka. Sparas temporärt i datorn under tiden besökaren surfar på sidan och försvinner när besökaren stänger ner webbläsaren.
     

Tredjepartskakor

Kakor som används för att samla in information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara tredjepartskakor. Tredjepartskakor är problem ur ett integritetsperspektiv eftersom de kan kartlägga hur en användare rör sig på många olika webbplatser.

Tredjepartkakor kan stängas av i webbläsaren.
 

Lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad kakor används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Förändringari lagen om elektronisk kommunikation

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen innebär att alla som besöker en webbplatsmed kakor även ska lämna sitt samtycke till att kakor används. Lagändringen bygger på ett EU-direktiv. Södertörns högskola arbetar på att hitta tekniska lösningar för detta. 

Allmän information om kakor och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och Telestyrelsens webbplats.
 

Kakor på sh.se

Sh.se använder enbart kakor vid inlogg till personal- och studentintranät. För filter används istället webstorage (session storage) som automatiskt kastas när du stänger webbläsaren. Har du valt filter på utbildningsflikarna kommer sessionen ihåg vilka filterval som gjorts även om du besöker andra sidor på sh.se och sen återkommer till sidan.

Vid inlogg till personal-och studentintranät används en sessionskaka som heter LtpaToken (.web.sh.se). Datan som lagras i kakan är unik sessionsidentifierare och sparas fram till besökaren stänger ner webbläsaren. Syftet med kakan är att identifierasessionenoch informationen kommer inte att lämnas till tredje part. Om du inte tillåter kakor så fungerar det inte att logga in på intranätet.

På grund av den tekniksom används på den här webbplatsen fungerar den bäst med kakor och webstorage.

Google Analytics - analysverktyg för webbstatistik

Södertörns högskolaswebbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst med vilken högskolan utvärderar besöksstatistik. Google Analytic använder sig av varaktiga kakor som ligger lagrade på datorn efter avslutad session. Informationen som genereras av sådan kaka vidarebefordras och lagras på Googles servrar. 

Läs mer i Googles policy

För de som inte vill skicka data till Google Analytics så finns det möjlighet att installera ett plugin till webbläsaren "Google Analytics Opt-out Browser ALadd-on". Den funkar på Chrome, Internet Explorer 7-10, Safari, Firefox och Opera.

Soundcloud – dela ljud

Soundcloud är en onlineplattform för distribution av ljud, främst musik via datormoln. Man kan via Soundcloud dela ljud tillandra sajter, som Facebook och Twitter. Funktionen, som tillhandahålls av tredje part (soundcolud.com), sparar flera kakor på besökarens dator när tjänsten används.

Läs mer i Soundcoluds policy
 

Undvika kakor

Om du vill undvika kakor går det bra att stänga av hantering av dessa i webbläsaren men du kommer inte kunna nå delar av webbplatsen som kräver inloggning eller de interaktivatjänster där kakor används. För mer information om hur detta går till hänvisar vi till webbläsarens hjälpdokumentation.