Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Komma igång

Att hitta relevanta vetenskapliga texter till uppsatser och liknande uppgifter kan ibland vara svårt. Här får du praktiska tips om hur du kommer igång med sökningen och användbara råd längs vägen.

Förberedelser

Börja med att försöka ringa in vad för slags material du behöver. Om det är forskning, det vill säga vetenskapliga texter, du söker kan du behöva repetera vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar och andra typer av texter. Fundera även över hur mycket material som behövs – räcker ett fåtal texter eller krävs en mer omfattande kartläggning? Här bör instruktionerna till uppsatsen eller uppgiften vara till hjälp.

Tankekarta med sökord

Ett bra sätt att komma igång är att göra en tankekarta med sökord. Formulera din tänkta frågeställning eller ämnesområdet du vill undersöka i en mening. Identifiera ett par nyckelord som ringar in frågan eller ämnet. Kom på synonymer och liknande begrepp – tänk både brett och mer specifikt. Översätt orden till engelska eller andra relevanta språk. Fyll på tankekartan allt eftersom du hittar nya ord.

Vad känner du redan till?

Gå igenom litteratur och uppgifter från tidigare kurser och komplettera din tankekarta med potentiellt intressanta forskare, teorier och litteratur. Ta även hjälp av lärare, handledare eller kurskamrater för tips på litteratur, centrala tidskrifter inom ämnet eller fler begrepp att söka på. Få överblick och inspiration av vad andra studenter skrivit i tidigare uppsatser.

Vanliga sökmetoder

  • Med hjälp av din tankekarta kan du göra en kedjesökning. Du utgår från källförteckningen i en bok eller artikel för att hitta nästa intressanta text. Referenserna leder dig alltså vidare, som en kedja.
  • Utifrån tankekartan kan du även göra en mer förutsättningslös nyckelordssökning. Du går då mer systematiskt till väga och provar att söka på olika ord och kombinationer i relevanta sökverktyg.
  • Ett alternativ är att söka direkt i en vetenskaplig e-tidskrift. Sök fram e-tidskriften i SöderScholar, bläddra igenom gamla nummer eller sök på nyckelord i sökrutan för själva tidskriften.
  • Att söka på citeringar är en annan metod. Om du till exempel söker fram en vetenskaplig artikel i SöderScholar kan du klicka på "Citeringar" för att få fram andra texter som hänvisat till artikeln.

Informationssökning – en process

Har du en större frågeställning, till exempel i samband med uppsatsskrivande, bör du vara medveten om att informationssökning är en process som tar tid. Du behöver testa åtskilliga sökord och kombinationer samt använda flera olika sökverktyg och sökmetoder innan du hittar tillräckligt med relevanta texter. Ju mer du läser och lär dig om ämnet, desto bättre förutsättningar för att söka och göra urval!