Forskning / Forskarutbildningsområden

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Grafiskt element för forskningsområdet politik, ekonomi och samhällets organiseringSödertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Politik, ekonomi och samhällets organisering. Här studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag.

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen är Johanna Palmberg. Ordförande för forskarutbildningsområdets styrgrupp är Stefan Svallfors.

För mer information om områdets ämnen, och kontaktuppgifter för ämnesrepresentanterna, se fliken Ämnen.