Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Kontakta antagningsenheten

Vi arbetar på Södertörns högskolas antagning

Anette Olsson, antagningsansvarig
Ida Borg, antagningshandläggare
Johan Olsson
, antagningshandläggare
 

Så kontaktar du oss

Högskolan har en informationstjänst, Studentservice, som bemannas av studenter. Här kan du få svar på allmänna frågor om studier och antagning, beställa studiekatalog med mera.

Telefonnumret till Studentservice är 08-608 32 00.
Studentservice är öppet helgfria vardagar 9.00–12.00 och 12.30–15.00.
Du når även Studentservice via e-post på studentservice@sh.se

E-post: antagning@sh.se
Du kan också nå oss via högskolans växel: 08-608 40 00.

Hitta din utbildning – Kontakta antagningsenheten