Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Kvalitetsarbete

Södertörns högskola är idag ett respekterat lärosäte på den nationella arenan. Det visar bland annat löpande externa utvärderingar av verksamheten. Grunden för detta är god kvalitet i forskning och utbildning, aktiv studentmedverkan och en målmedveten utveckling av det interna kvalitetsarbetet.

 

Nu arbetar vi vidare för att nå samma position på den internationella arenan. Vi förstärker därför ytterligare våra starka forskningsmiljöer och etablerar nya samarbetsprojekt inom både forskning och utbildning med lärosäten i andra länder. Nya former för samverkan med det omgivande samhället är också ett prioriterat område. Ett bärande tema är hög kvalitet i alla verksamhetsgrenar och ett aktivt arbete med uppföljning och kvalitetssäkring.

På denna hemsida presenteras aktuella dokument, projekt och andra aktiviteter som direkt anknyter till kvalitetsarbetet vid Södertörns högskola. 

Kvalitetspolicy för Södertörns högskola.pdf