Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Länkar

Autismforum

www.autismforum.se

Råd och stöd till människor med rörelsehinder

www.bosse-kunskapscenter.se

De handikappades riksförbund

www.dhr.se

Dövas Akademiska Klubb

www.dak.has.it

Handikapprörelsens portal som rör allt om funktionshinder

www.funkanu.se  

Dyslexiförbundet FMLS

www.dyslexi.org

Förbundet unga rörelsehindrade

www.ungarorelsehindrade.se

Försäkringskassan

www.fk.se

Råd och stöd till personer med funktionsnedsättning

www.habilitering.nu

Diskrimineringsombudsmannen

www.do.se  

Hjälpmedelsinstitutet

www.hi.se

Intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Attention

www.attention-riks.nu

Logopeden i skolan – tips för dig med läs- och skrivsvårigheter

logopedeniskolan.blogspot.se

Neurologiskt handikappades riksförbund

www.nhr.se

Reumatikerförbundet

www.reumatikerforbundet.org

Riksförbundet mot trafik- och polioskadade

www.rtp.se

Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar

www.rbu.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten

www.spsm.se

Studera med funktionshinder

www.studeramedfunktionshinder.nu

Sveriges dövas riksförbund

www.sdr.org

Synskadades riksförbund

www.srfriks.org

Sällsynta diagnoser

www.sallsyntadiagnoser.se

Myndigheten för tillgängliga medier

www.mtm.se

Ung Kompensation – tips för dig med läs- och skrivsvårigheter

www.ungkompensation.se