Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Lärarlegitimation

Från december 2013 krävs en legitimation för lärare och förskollärare. Legitimation anger vilken behörighet läraren har. Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation. Information om hur du ansöker om lärarlegitimation finns på Skolverkets hemsida.

Tillhör du gruppen som på något sätt behöver komplettera din utbildning inför ansökan om lärarlegitimation ska du nedan identifiera vilken grupp du tillhör. Du ska först och främst vända dig till det lärosäte där du studerade.

Har du en avslutad lärarutbildning på Södertörns högskola men har inte tagit ut din examen?

Då ansöker du om examensbevis via Södertörns högskola.

Har du en lärarexamen men saknar behörighet i ämnen eller årskurser du undervisar i?

Då kan du söka behörighetsgivande kurser inom olika ämnen och årskurser inom Lärarlyftet II. Information om dessa kurser kommer att finnas på Skolverkets hemsida. Du kan också söka fristående kurser och då ansöker du senast 15 april för kursstart till hösten och senast 15 oktober för kursstart till våren. För att komplettera en lärarexamen med utökad behörighet har Skolverket anslagit poänggränser för olika ämnen och årskurser. Information om detta finns på Skolverkets hemsida

Har du studerat på Södertörns högskolas lärarutbildning men är inte helt klar med dina studier?

Då kan du vända dig till studievägledare på Södertörns högskola för att diskutera möjligheter att komplettera. Du kan även ta kontakt med Stockholms universitet. Där finns VAL-projektet som vänder sig till dig som är verksam i skolan, men som saknar relevant examen. Genom VAL-projektet kan du komplettera dina tidigare meriter för att uppnå lärarexamen.

Har du en äldre lärarutbildning på Södertörns högskola som du inte har slutfört?

Kontakta studievägledare på Södertörns högskola för att diskutera möjligheter att komplettera. Du hittar våra studievägledare under fliken "Personal".