Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Lärarlyftet

Södertörns högskola erbjuder även kurser för dig som är verksam lärare. På uppdrag från Skolverket ges ibland lärarlyftskurser.

 

Lärarlyftens kurser söks via www.antagning.se

Där kan du också se sista ansökningsdatum.
Kom ihåg lämna in blankett för Huvudmannens godkännande tillsammans med din ansökan. Den hittar du på Skolverkets sidor om lärarlyftet.

Information om de aktuella kurserna finns under fristående kurser på sidan Utbildningar, Lärarutbildningen

Kurserna är till för dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne  utan att vara ämnesbehörig.

När du är antagen till kursen kan du tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng eller validera tidigare kunskaper.

För mer infomation om Lärarlyftet, se Skolverkets hemsida: Skolverket Lärarlyftet