Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Läs- och studieteknik

Det finns bra metoder för att läsa och studera effektivt. Om du tycker att det går trögt att plugga är det lätt att tro att det är dig själv det är fel på, att du inte har ”förmågan”. I själva verket handlar det om att förstå hur man ska läsa, anteckna och minnas på bästa sätt, och vilket sätt som passar just dig själv bäst.

Genom Studieverkstan får du möjlighet att utveckla en läs- och studieteknik som gör det lättare, effektivare och roligare att studera på högskola. Vänta inte med att skaffa de verktyg du behöver för dina studier. De kunskaper du får genom Studieverkstan har du alltid nytta av, både under studierna och senare i yrkeslivet.

Vi har samlat informationen om läs- och studieteknik under tre rubriker: