Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Ledningsrådet

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor som rör högskolans samtliga interna och externa verksamheter.

Rektor är ordförande i ledningsrådet. Rådet sammanträder en gång per månad.

Kontaktperson:

Rektors sekreterare
E-post rektorssekreterare@sh.se
Telefon 08-608 40 42

Ledamöter i ledningsrådet är:

Gustav Amberg, rektor (ordf.)
Kerstin Cassel, prorektor
Nils Ekedahl, vicerektor
Ulla Manns, vicerektor
Peter Dobers, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Oskar Mattsson Wiik, studentkårens ordförande
Oscar von Seth, dokorandernas representant

Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Anna-Maria Jönsson, prefekt Institutionen för kultur och lärande
Mats Bergman, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Minna Räsänen, prefekt, Polisutbildningen

Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Joakim Ekman, föreståndare för CBEES
Jonas Gilbert, bibliotekschef
Gunilla Gunner, docent, rektorsråd internationalisering
Cheick Wagué
, professor, rektorsråd samverkan
Kenneth Wall, kommunikationschef