Välkommen till SH Alumni!

Studenter på BlickatorgetEtt nätverk för dig som har studerat vid Södertörns högskola. SH Alumni syftar till att skapa en varaktig relation mellan SH och SH:s alumner till ömsesidig utbyte och utveckling av kunskap, kompetens och kontakter. Tillsammans utvecklar vi ett värdefullt nätverk!

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning, kompetensutveckling, fortbildning - det finns många olika namn på det vi kallar uppdragsutbildning.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie grundläggande utbildningen. Det är endast en arbetsgivare som kan köpa utbildning åt sina anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

I en värld av snabba förändringar spelar det livslånga lärandet och kompetensutveckling en viktig del. Södertörns högskola erbjuder därför företag, myndigheter och organisationer att köpa utbildning åt sina anställda för fortbildning och vidareutbildning. Högskolan har ett brett sortiment av kurser inom såväl humaniora och samhällsvetenskap som naturvetenskap. Vi kan skräddarsy kurser, studiedagar och föreläsningsserier efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att få mer information.