Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Kampanj för

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

Fotbollspelaren Stefan Batan och rapparen Rosh har båda egenskaper som gör en bra lärare. Tillsammans medverkar de i filmen “jag är lärare”.

Magisterprogram för förskollärare

Vill du utforska, medvetandegöra och vidareutveckla de praktiska kunskaper du tillägnat dig som förskollärare? Vill du utveckla din kompetens för utvecklingsarbete? Vill du fördjupa ditt yrkeskunnande i dialog med andra förskollärare? På detta magisterprogram i praktisk kunskap möts praktik och teori, historia och nutid, personliga erfarenheter och vetenskap.

Detta program startar nästa gång höstterminen 2017. För mer information läs vidare under utbildning på www.sh.se/cpk (centrum för praktisk kunskap)