Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Mål hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola har satt upp mål för hållbar utveckling och miljö för 2017-2019.

Utbildning för hållbar utveckling

 • Södertörns högskola ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i sina utbildningar i enlighet med högskolelagen.
  (Formuleringen hållbar utveckling avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5§)

Forskning

 • Södertörns högskola ska bedriva forskning som bidrar till att främja hållbar utveckling.

Samverkan med det omgivande samhället

 • Södertörns högskola ska identifiera samverkansprojekt som har koppling till hållbar utveckling.

Upphandling och inköp

 • Södertörns högskola ska öka andelen inköp och upphandlingar, mätt i ekonomiskt värde, där det ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav.
 • Södertörns högskola ska effektivisera resurshushållningen i områdena kontorsmaterial och IT-telefoni sett till hela livscykeln.

Resor - tjänsteresor

 • Södertörns högskola ska öka andelen resfria möten där digital mötesteknik identifierats som en lämplig ersättning till resor med 100 % per helårsanställd till 2019 jämfört med 2016.

Resor - till och från jobbet

 • Södertörns högskola ska underlätta för medarbetare och studenter att färdas miljöanpassat till högskolan genom att:
  • Främja cykelpendling.
  • Färdigställa laddningsplats till elbil i garaget.

Energianvändning

 • Öka medarbetarnas delaktighet i energieffektiviseringsåtgärder.
 • Minska energiförbrukningen med 10 % per kvadratmeter t.o.m 2019 jämfört med 2016.

Återanvändning och avfall

 • Södertörns högskola ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras/rötas med fem procentenheter till 2019 jämfört med 2016.