Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Miljöförändringar och ekologiska processer

Blåmussla

Foto: Mats Grahn

Forskning inom temat Miljöförändringar och ekologiska processer studerar hur ekologiska, biologiska och geovetenskapliga processer relaterar till ekosystems funktion och förändringar i miljön. Vi vill förstå interaktionen mellan mänsklig aktivitet och ekosystemens funktion och biologiska mångfald. För att kunna förstå och förklara mänsklig påverkan på miljön krävs fördjupad kunskap om såväl naturens processer som av förändringar orsakade av människan. Kunskap om ekosystempåverkan är viktig för att bedöma hur mänskliga aktiviteter ger förändringar i ekosystemfunktioner, inte minst när det gäller hälsoeffekter och ett hållbart användande av naturresurser och ekosystemtjänster. Basen i temats forskning ligger i naturvetenskapliga utgångspunkter, samtidigt som miljöfrågornas övergripande natur ger ett tydligt mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Vi har stark kompetens i biologiska ämnen, som ekologi och molekylärbiologi, samt geovetenskaper. Aktuell forskning handlar bland annat om ekosystems känslighet, anpassning och återhämtningsförmåga. Här ingår studier av ekologi, såsom växt-, zoo-, paleo- och mikrobiell ekologi, biologiskt mångfald, miljöförändringar orsakade av eutrofiering, klimat variation och förorening,  ekotoxikologi, biogeokemi, effekter av land och vatten användning på ekosystem,  samt relationen mellan miljö och hälsa.