Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) - Fältstudier i ett utvecklingsland

Inom ramen för Sida:s program Minor Field Studies (MFS) kan Södertörns högskola erbjuda studenter på högre nivåer stipendier för att genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Syftet är att ge högskolestuderande ökade kunskaper om länder i tredje världen, samt ge en grund och merit för vidare internationellt arbete. Stipendierna täcker resa och uppehälle. Fältstudierna ska utgöra underlag för uppsats på kandidat-  eller masternivå som ska skrivas på engelska.

Vill du veta mera? Läs gärna om studenter från Södertörns högskola som bloggar om sina fältstudier i världen på MFS-bloggen.

Inför informationsmöten

Ett par gånger om året har vi informationsmöten om MFS. Studenter som är intresserade av att göra en fältstudie och ansöka om ett MFS-stipendium rekommenderas att läsa tidigare studenters uppsatser. Dels för att bli inspirerade men även för att få en god kunskap om vad en fältstudie innebär. På länken nedan hittar du en hemsida med MFS-uppsatser: Länk till MFS-hemsida

Sökande från andra lärosäten

Södertörns högskola har tyvärr inte möjlighet att tilldela MFS-stipendier till studenter som läser vid andra lärosäten än Södertörns högskola.

Externa sökande hänvisas till Universitets- och högskolerådets hemsida där lista finns på de lärosäten som även ger stipendier till externa sökande. MFS - andra lärosäten