Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Möt några medarbetare

Lärare, forskare och specialist är några av de roller som vi kan erbjuda på Södertörns högskola.

Ta del av några medarbetares tankar kring sin roll och högskolan.

Läraren Ali Hajighasemi som tycker det är viktigt med entusiasm i utbildningen.

Forskare Jenny Berglund beskriver vikten av att ha ett brinnande intresse för sitt ämne.

Specialisterna inom högskolan är många och erbjuder ett brett administrativt verksamhetsstöd. Handläggare Mikael Mannelin ger en glimt av sin vardag där han dagligen får använda sin intellektuella kapacitet och sätta sin kreativitet på prov.