Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Nätbaserat lärande

Vill du utveckla undervisningsformerna i din kurs och funderar på hur digitala verktyg kan stödja lärandet? Biblioteket erbjuder konsultation och stöd vid utveckling av nätbaserade inslag.

Boka gärna in oss på ett möte eller bjud in oss till ert ämneskollegium eller lärarlag!
Frågor kan till exempel beröra:

  • Kursupplägg och examination i Studiewebben
  • IKT-verktyg och andra digitala lärresurser
  • Faktorer som påverkar arbetet som lärare på en nätbaserad utbildning.

Workshops och högskolepedagogisk utbildning

Biblioteket ger workshops och har inslag på de högskolepedagogiska utbildningarna. Tidigare teman har exempelvis varit: Prezi, Flipped Classroom, Att använda öppna lärresurser i undervisningen, Studentaktiva föreläsningar. Håll utkik på högskolepedagogikens webbsidor och på studiewebbenfliken efter utbildningar och workshops. 

Skicka med ditt namn, ämne/kurs och en kort beskrivning av vad du behöver hjälp med så återkommer vi till dig. E-post: ikt-pedagogerna@sh.se