Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Nätverket Högre utbildning för hållbar utveckling, HU2

Södertörns högskola har flera medlemar i nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling (HU2 )

Nätverket startades 2005 och vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen. Våren 2015 bestod nätverket av ca 130 medlemmar.

HU2 är ett nätverk helt utan kostnad för deltagare. Idén är att de som vill bara kan anmäla sig och delta på de saker som de är intresserade av. HU2 försöker dra ihop ett möte per halvår i någon sorts stafett där de tar in förslag under varje möte vart de skall vara och vad vi skall diskutera under nästa möte.

I april 2017 höll nätverket sitt vårmöte på Södertörns högskola.

Anmäl ditt intresse att delta i nätverkets arbete genom att skicka in namn och e-postadress till ny@hu2.se. Diskussioner mellan deras möten går på epost och i Facebookgruppen HU2. Har du något du vill sprida i HU2, skriv till info@hu2.se

Välkommen till ett spännande nätverksarbete!

Mer om HU2:

http://www.hu2.se/