Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Nätverket Interna miljörevisorer i staten

 

 

Upptakten, nätverket bildasBild på blommor utanför Södertörns högskola.

Nätverket Interna miljörevisorer i staten bildades hösten 2011 som ett landsomfattande nätverk och är ett resultat av en önskan bland nya interna miljörevisorer vid Södertörns högskola om att utbyta erfarenheter kring intern miljörevision i enlighet med förordning 2009:907. Ett första steg blev att skapa forumet "Intern miljörevision inom statliga myndigheter" på Facebook. Forumet visade tidigt att ett intresse och behov fanns för ett kunskapsutbytande emellan interna miljörevisorer i landet. Därför arrangerades en nätverksträff för interna miljörevisorer i mars 2012 vid Södertörns högskola.

Under nätverksträffen, där 60 personer från norr till söder i Sverige samt med en mängd arbetsuppdrag som miljöchefer, revisionsledare, miljösamordnare med flera deltog, formades idéer om nätverkets innehåll och funktion.

Därifrån tar denna sida form och här kan du hitta information om nätverket, material från tidigare nätverksträffar, samt  närverkslistan.  

Nätverkslistan.pdf

 

Nuläge, vad sker i nätverket och hur deltar jag?

Nätverket, som numera har runt 100 deltagare från sydligaste till nordligaste Sverige, är tänkt som en form av idé-, inspirations- och kunskapsutbytande bank för interna miljörevisorer och liknande inom myndigheter, det är landsomfattande samt öppet för både de myndigheter och de företag som önskar medverka. Vi ser det som att kunskapsutbyte inom miljöområdet alltid vinner på att samarbeta brett och det bestämdes därför på första nätverksträffen 2011 (se ovan) att detta nätverk kan innefatta olika slags verksamheter.

Att delta innebär i det stora hela att nätverkets deltagare har en möjlighet att utbyta erfarenheter, skaffa sig mer kunskap och utveckla sina färdigheter i arbetet som interna miljörevisorer. Ett sådant nätverk kan samtidigt vara en kunskapskraft att räkna med då nya landsomfattande beslut skall tas i frågor som rör området. Samtidigt kan nätverket öppna upp för studiebesök och revisionsutbyten, där interna miljörevisorer skulle kunna revidera varandras myndigheter.

Önskar du medverka i nätverket för interna miljörevisorer vänligen kontakta Sabine Walter.

e-post: sabine.walter (@)sh.se

Deltagande innebär att ditt namn, arbetstitel, kontaktuppgifter samt myndigheten/företaget du arbetar vid finns samlad på den nätverkslista som övriga deltagande har tillgång till. Det innebär även att du inbjuds att delta i kommande nätversträffar i antingen platsbunden, digital eller både och, form.

 

Nätverksträffar

Det finns ingen ledande myndighet som har huvudansvaret för nätverket utan det drivs av aktiviteten från de deltagande. På de två nätverksträffar som hittills ägt rum har ansvarig/ansvariga för träffen varit den/de interna miljörevisorer som arbetar på respektive myndighet som önskat bjuda in.

Om du har intresse av att stå värd för en kommande nätverksträff är du varmt välkommen att göra så. Ett tips kan vara att skicka ut en intresseanmälan till deltagarna på nätverkslistan och berätta om planerna när du känner dig redo.

Nätverksträffarna skall ses som en öppen form där den som önskar och har möjlighet kan bjuda in till nästkommande träff. Träffarna bör samtidigt vara av det mer opretentiösa slaget och fokusera på kunskapsutbyte etcetera. Det innebär att en nätverksträff inte behöver vara ett påkostat äventyr för en myndighet eller ett företag utan det viktiga är dess innehåll.

I mars 2012 skedde den första nätverksträffen för interna miljörevisorer i staten vid Södertörns högskola.

Den andra nätverksträffen ägde rum i maj 2012 vid Kungliga biblioteket, Stockholm.

Behöver du idéer och råd inför skapandet av en nätverksträff är du varmt välkommen att kontakta Eleonora Bru vid Södertörns högskola som kan berätta lite om hur de interna miljörevisorerna vid Södertörns högskola gick tillväga i planerings- och utförandefasen. Du kan även ta del av information i detta forum angående heldagen för intern miljörevision vid Södertörns högskola samt halvdagen för intern miljörevision vid Kungliga biblioteket.

 

Varmt välkommen och med önskan om en skön sommar!

 

Eleonora Bru och Sabine Walter

Interna miljörevisorer vid Södertörns högskola