Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Numrering och ISBN

International Standard Book Number (ISBN) används för identifiering av publikationer som är avsedda för allmän spridning. Vid utgivning av böcker, avhandlingar och rapporter tilldelas verket en unik nummerkombination. Vi på biblioteket hjälper dig genom att administrer ISBN för monografier och delar i serier där Södertörns högskola är utgivare.

Kontakt

Greta Linder

Tel: 08-608 46 53
E-post: publications@sh.se

Avhandlingar

Innan din avhandling tilldelas ett nummer i serien Södertörn doctoral dissertations måste titeln vara fastställd.

Hör gärna efter med din institution om din avhandling även ska ingå i en eller flera serier som ges ut av ditt ämne, innan du kontaktar oss.